Till startsida
Gamla Brogatan 36-38
111 20 Stockholm
Telefon 08 791 10 20
Fax 08 791 10 29
Mistras årsrapport 2011

Ladda hem eller beställ den här!

Film om Mistras forskningsprogram Stålkretsloppet

Se filmen »

Idéburet ledarskap

"Forskning för hållbar utveckling bygger på uthålligt ledarskap."

Dessa rader inleder en ny bok om ledarskap inom Mistras forskningsprogram.

Läs mer om boken »

Foto: Olof Olsson

Logga in

Logga in till Mistras interna sidor.
Senast ändrad:
  Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 2.1a01f911006c9df6dc800010742.1
Tried to load aspect MetadataBean for non-existing object 2.1a01f911006c9df6dc800010742.1
FAQ om Mistra